Aftrek studiekosten verdwijnt toch nog niet in 2019. Het kabinetsvoornemen was dat per 1 januari 2019 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven verdwijnt.

De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 dus toch nog gewoon bestaan, zo valt te lezen in de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

In het Regeerakkoord is overigens afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten uiteindelijk wordt vervangen door een individuele leerrekening.
Zie ook Regeerakkoord – duurzame inzetbaarheid met alternatief fiscale scholingsaftrek

Het kabinet is van plan om de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven vanaf 2020 om te vormen tot een gerichte uitgavenregeling. In 2019 is € 7,25 miljoen beschikbaar om een begin te kunnen maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. De Tweede Kamer is in september 2018 geïnformeerd met de Kamerbrief leven lang ontwikkelen.
Zie Hoofdlijnen leven lang ontwikkelen – individueel leer- en ontwikkelbudget  

Toch alvast aan de slag als Vitaloog
Wil je aan de slag als Vitaloog (vitaliteitsadviseur / vitaliteitscoach) en ben je op zoek naar een goede opleiding? Dit najaar starten er nog groepen voor de gehele opleiding of is wellicht nog instromen mogelijk in verschillende modules van de opleidingen bij Vitacademie, zoals bijv.  module 3 Vitaliteitsmanager en module 4 Vitaliteitsadviseur. Deze modules worden verzorgt in Eindhoven. Wil je meer weten? Neem contact met ons op of kom eens langs op een informatiedag.