Aftrek studiekosten verdwijnt nog niet in 2020
Waar eerder werd gecommuniceerd dat je in 2020 niet langer je scholingskosten mag aftrekken, heeft de Belastingdienst inmiddels bekend gemaakt dat de fiscale studieaftrek in 2020 blijft bestaan. Het kabinet heeft de intentie om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Dit betekent dat de fiscale studieaftrek in 2020 blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Het kabinet heeft dus wel de intentie om studiekosten niet nog langer af te trekken van de inkomstenbelasting. Nederlanders die zichzelf willen (bij)scholen, kunnen straks wel een ‘ontwikkelbudget’ aanvragen van 1000 tot 2000 euro per jaar.

De ministers van Sociale Zaken en Onderwijs hopen met het nieuwe subsidiesysteem jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen te helpen zich verder te ontwikkelen. Het geld kan worden aangevraagd om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen of een certificaat waarmee werknemers in een bepaalde sector hogerop kunnen komen. Ook losse cursussen komen in aanmerking voor subsidie, zolang die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid zoals loopbaanontwikkeling of bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het kabinet wil de huidige fiscale aftrek na 2020 inruilen voor een subsidie omdat de middelen daarvoor – ruim 200 miljoen euro aan gederfde belastinginkomsten per jaar – nu nauwelijks terechtkomen bij mensen die hier het meeste baat bij hebben. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om flexwerkers, werklozen en mensen die actief zijn in een ‘krimpberoep’, zoals verkoop- en administratief medewerkers. Juist voor deze categorie is het belangrijk dat zij zich ontwikkelen om ook in de toekomst aan het werk te blijven of te komen, meent het kabinet. Tegelijkertijd maakt deze groep amper gebruik van de fiscale aftrek, ook al omdat zij vaak te weinig verdienen om daar überhaupt voor in aanmerking te komen.

Stap budget
Wie straks een zogeheten Stap-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) wil aanvragen kan zich melden bij een online loket. Waarschijnlijk wordt die taak neergelegd bij het UWV. Zodra de aanvraag is goedgekeurd wordt het budget direct uitbetaald aan de aanbieder van de cursus of opleiding en kan de deelnemer meteen van start, zo is de bedoeling. Volgens de bewindslieden blijft het budget op deze manier toegankelijk in gebruik en wordt misbruik tegengegaan. Iedere Nederlander komt in principe in aanmerking voor een Stap-budget, al wordt er altijd gekeken of de aanvrager niet ook al aanspraak maakt op andere overheidspotjes, zoals studiefinanciering. De invoering van het nieuwe Stap-budget volgt uit het regeerakkoord en was aanvankelijk gepland vanaf 1 januari 2020, maar die datum zal niet worden gehaald. Daardoor is afgesproken dat volgend jaar de fiscale aftrek nog blijft bestaan.

Huidige studiekostenaftrek
Particulieren die of opleiding voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• U hebt geen recht op studiefinanciering,
• U hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO,
• De studie of opleiding is voor uw (toekomstig) beroep en is een leertraject.

Verder mag u alleen de noodzakelijke kosten aftrekken. Denk aan:
• Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
• Leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Heeft u een fiscale partner? Dan mag u ook zijn studiekosten aftrekken. Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreide informatie vinden over deze regeling en de eisen die zij daaraan stellen.