Corona update december 2020. De lange corona-achtbaan is helaas nog niet tot stilstand gekomen. Waarschijnlijk hebben jullie vanavond ook allemaal weer naar de persconferentie gekeken of via andere kanalen vernomen dat er weer verscherpte maatregelen zijn genomen m.b.t. het covid-19 virus. We hadden allemaal gehoopt dat het niet nog een keer zou gebeuren, maar helaas geldt ook nu voor de Vitacademie dat we onze deuren moeten sluiten en de lesdagen tijdelijk niet klassikaal kunnen laten plaatsvinden.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14-12-2020 is er wederom direct spoedoverleg geweest tussen alle kern- en codocenten en gekeken naar de tot nu toe genomen beslissingen en hoe verder om te gaan met deze Corona-crisis.

Besluit
We hebben besloten om alle fysieke lessen aan de Vitacademie t/m 19 januari 2021 op te schorten of indien de lesstof en werkvormen dit toelaten deze online aan te bieden. Dat betekent dat alle georganiseerde activiteiten waarbij sprake is van een fysieke ontmoeting tussen docent(en) en student(en) op locatie van de Vitacademie opnieuw ingepland zullen gaan worden. Het betreft dus alle activiteiten zoals:

  • Al het onderwijs (opleiding vitaloog, masterclasses, verdiepingsmodules en certificeringen) dat normaal gesproken op een locatie van de Vitacademie. Het onderwijs wordt nu zo veel mogelijk digitaal aangeboden indien het thema van de module en de lesstof van de lesdag dit toelaat.
  • Meeloopdagen bij een opdrachtgever
  • Diplomauitreiking
  • Activiteiten van beroepsvereniging NGvV

Missie
Het is onze missie is om werkend Nederland vitaal & verbonden te krijgen. Wij ondersteunen medewerkers en organisaties bij het preventief bevorderen en versterken van hun vitaliteit. Een vitalogische consequentie van de verergering van de coronacrisis is dat we alles moeten doen om besmetting van anderen te voorkomen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Juist nu lijkt ons echter wel van belang dat Vitalogen van zich laten horen en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door kennis over een vitalogische leefstijl te verspreiden. Als we mensen fysiek & mentaal weerbaarder maken is de kans groter dat we covid-19 sneller kunnen inperken. Onze boodschap is dan ook: Versterk je immuunsysteem! Dit kan o.a. door

  • GEZONDE VOEDING: Te vaak, te veel en ongezond eten verzwakt je immuunsysteem. Eet wel meer groente en fruit (minimaal 250 gram groente en 2/3 stuks fruit);
  • VOLDOENDE NACHTRUST: Door een tekort aan nachtrust kan je tot 70% vatbaarder zijn voor virussen. Zorg voor een slaapritueel en vaste tijden om naar bed te gaan;
  • GOEDE ADEMHALING: Door beter te leren ademen, versterk je je immuunsysteem;
  • VOLDOENDE BEWEGING is met betrekking tot je immuunsysteem noodzakelijk om het efficiënter te laten werken. Inactiviteit verlaagt de werking en hoeveelheid van witte bloedlichaampjes.
  • MINDFULNESS: Een mooie techniek om je gedachten tot rust te brengen. Je krijgt hierdoor niet alleen rust in je hoofd, maar je hele systeem komt in de ontspanning (parasympathicus).
  • LACH VEEL & WEES DANKBAAR en BEGA EEN KGD: Met een kleine goede daad help je een ander en heb je het gevoel dat je ertoe doet, wat bijdraagt bij aan meer levensenergie

Bovenstaande tips maakt de kans kleiner dat je vatbaar bent voor het virus. En als het je toch treft, zijn de klachten minder ernstig en knap je sneller op… Daarnaast vermindert dit het beroep op de gezondheidszorg. Al met al een win-win-win situatie. In het boek Vitalogie staan nog meer tips en oefeningen voor meer levensenergie, meer weerstand en mogelijk dus minder vatbaar voor het Corona-virus.

Alternatief
Een deel van onze lessen verzorgen we komende tijd weer online. Dit doen we via MS TEAMS of ZOOM. De geplande werkvormen bepalen het portaal. Uiteraard houden we, binnen de mogelijkheden, zoveel rekening met de privacygevoeligheid van de verschillende platforms. V.w.b. ZOOM veiligheid zal de docent als host ervoor zorgen dat alleen aangemelde studenten door haar worden toegelaten tot de meeting room. Het blijft daardoor afgeschermd en we zitten alleen op een zoomserver in Europa (en de zoom host server in de US). Tevens zijn alle zoom updates met bug- en veiligheidsfixes geïnstalleerd in de Vitacademieversie. Leuk om te ervaren is dat dit, met hier en daar wat aanpassingen en enige flexibiliteit en mildheid naar jezelf en de ander, heel informatieve lessen zijn!
Een ander deel van de lessen stellen we uit totdat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten in de 1.5 mtr afstand wereld. Daar kijken wij erg naar uit… Er gaat wat ons betreft niets boven fysieke, ouderwetse offline interactie 😉

Wennen
Het zal voor ons en voor jou waarschijnlijk wel opnieuw even wennen zijn en soms wat behelpen om de les op deze manier bij te wonen. Dank voor jou flexibiliteit en begrip en wij hopen er samen met jou het beste van te maken.

We vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwijzen jullie voor de volledigheid ook naar de veel gestelde vragen pagina op website van het RIVM en de GGD West-Brabant voor de meest actuele informatie.