OPLEIDING VITALOOG®

POST-HBO GEACCREDITEERDE OPLEIDING

Een Vitaloog® is een vitaliteitscoach en vitaliteitsadviseur in één. Een vitaloog zet o.a. de vitaliteitsschijf van vijf in om individuen, teams en organisaties te begeleiden naar meer vitaliteit, zodat ze (nog) meer resultaat uit hun talenten, loopbaan en privéleven kunnen halen.

cpion-logoOver de opleiding Vitaloog
De Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding tot Vitaloog past helemaal bij jou als je je betrokken voelt bij de vitaliteit van organisaties en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Jij wilt voor duurzame gedragsveranderingen zorgen bij mensen, zodat zij zich gelukkiger, fitter en meer in balans voelen. Je fit en vitaal voelen is meer dan gezonde voeding eten en meer beweging. Vitaal leven heeft vooral ook te maken met zingeving en de sociale (werk)omgeving waarin je leeft en werkt.

Wat maakt de Vitalogische aanpak anders?
Er zijn inmiddels vele opleidingen tot vitaliteitsadviseur of vitaliteitscoach, maar deze opleiding tot Vitaloog is toch écht even wat anders. De opleiding Vitaloog legt de brug tussen consulting, training & coaching en ondernemerschap en ondersteund met organisatie- en vitaliteitsscans die o.a. zijn ontwikkeld in samenwerking met TNO en NPDI. Aanpassingen in de bedrijfscultuur en leefstijl van medewerkers zullen de kwaliteit van werk en leven effectief kunnen verhogen.

De opleiding tot Vitaloog wordt o.a. gevolgd door HR-professionals, leidinggevenden, trainers & coaches, casemanagers verzuim, psychologen en door gezondheidsprofessionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten en gewichtsconsulenten, die geïnteresseerd zijn in een integrale aanpak omtrent vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties.

De vitaliteitsschijf van vijf
Onze leefstijl heeft een effect op ons lichaam, ons denken, ons voelen en onze omgeving en dus op het gedrag wat we laten zien. Dit besef leidt tot een aanpak vanuit een integraal vitaliteitsmodel de zogenaamde vitaliteitsschijf van vijf. De opleiding tot Vitaloog geeft je inzicht en de tools om daadwerkelijk mensen (beter) te helpen met een duurzame gedragsverandering. Het leidt tot een bewezen verbetering in de kwaliteit van het (werkende) leven. Lees meer over de vitaliteitsschijf

Doel opleiding Vitaloog

Een door Vitalogisch opgeleide Vitaloog helpt individuen, teams en organisaties te begeleiden naar meer vitaliteit, zodat ze meer resultaat uit hun talenten, loopbaan en privéleven kunnen halen. Je geeft inzicht in alle aan levensstijl gerelateerde klachten en wil organisaties / cliënten helpen daarin structurele veranderingen aan te brengen.

Wat leer ik in de opleiding Vitaloog?
De opleiding Vitaloog is de meest innovatieve opleiding op het gebied van vitaliteitsmanagement. Deze opleiding stimuleert je zelfleiderschap en helpt je met vaardigheden om organisaties en individuele cliënten met vitaliteitsvraagstukken te kunnen begeleiden. Je leert werken vanuit een integrale visie op de een goede cadans van lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch). Aan het einde van de opleiding Vitaloog mag je de naam Vitaloog® gebruiken en kun je:

  • de inzichten en technieken die je leert tijdens de opleiding zijn zowel amplitief en preventief als curatief inzetten op individueel-, team-, en organisatieniveau;
  • advies en begeleiding geven bij diverse vormen van lichamelijke, psychische en psychosomatische klachten;
  • in het bedrijfsleven werken in het kader van vitaliteitsmanagement, trainingen en persoonlijke begeleiding geven om onder meer het ziekteverzuim terug te dringen en werkgeluk te vergroten;
  • evt. zelfstandig een coachings- & adviesbureau starten als Vitaloog.

Wat kan ik met de opleiding Vitaloog?
Na deze opleiding kun je organisaties adviseren op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Als vitaloog ontwikkel je praktisch uitvoerbare maatwerkprogramma’s, trainingen en coaching zodat organisaties vanuit deze strategische keuze tot operationeel actie over te gaan.
Daarnaast kan je mensen met chronische stress, burn-out en vermoeidheid succesvol begeleiden naar een betere balans en meer vitaliteit. Je leert te inspireren, te motiveren en bewust te maken, zodat men stapje voor stapje gaat kiezen voor een vitale leefstijl. Het programma is opgebouwd uit 5 modules met een doorlooptijd van 1 jaar. Na het behalen van het post-HBO diploma kun je zelfstandig aan de slag als Vitaloog, dat kan als zelfstandige voor zowel voor particulieren als voor bedrijven of binnen een organisatie als werknemer.

Structuur opleiding Vitaloog
De Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding bestaat uit vijf delen:
1. Module vitalogisch coachen: Coach
2. Module voeding, bewegen, ontspanning en coaching: Leefstijlcoach
3. Module stressmanagement, energiemanagement, talentmanagement: Vitaliteitsmanager
4. Module organisatiecultuur & verandering: Vitaliteitsadviseur
5. Module ondernemend gedrag: Ondernemer

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen:
• Module 1 duurt 5 dagen,
• Module 2 duurt 5 dagen,
• Module 3 duurt 4 dagen,
• Module 4 duurt 4 dagen, ,
• Module 5 duurt 2 dagen
De doorlooptijd is 1 jaar en de studiebelasting is ongeveer 300 uur. Voor actuele lesdata en inschrijven zie onze kalender opleiding Vitaloog

Lesprogramma opleiding Vitaloog
Na het volgen van de opleiding Vitaloog ben je in staat hulp te bieden aan individuen, teams en organisaties en deze te begeleiden naar meer vitaliteit, zodat ze meer resultaat uit hun talenten, loopbaan en privéleven kunnen halen. Je weet hoe je inzicht kan creëren in alle aan levensstijl gerelateerde klachten en hoe je organisaties / cliënten helpt daarin structurele veranderingen aan te brengen. Tijdens de opleiding Vitaloog wordt je met name getraind in de volgende onderwerpen: omgaan met stress, ontspanning, voeding, beweging, organisatiecultuur & cultuurverandering, ondernemend gedrag & ondernemerschap.

In deze module wordt de basis gelegd voor het vitalogisch begeleiden van mensen. De kern van deze module is de Vitaliteitsschijf van Vijf. Je doorleeft dit integrale vitaliteitsmodel en je traint de (basis)vaardigheden van het vitalogisch coachen. Als je mensen of organisaties begeleidt rondom vitaliteit is de manier waarop je communiceert met jouw klant van groot belang voor het doen slagen van het vitaliteits-traject. Je leert niet alleen goed (empatisch) te luisteren en door te vragen om tot de kern te komen, maar je leert ook te confronteren en methodisch te werken. Je gaat in deze module praktisch aan de slag waarmee je een verdieping op je eigen vitaliteit en die van anderen aanbrengt. Dit alles onder het mom van eerst begrijpen en dan begrepen worden.
Deze module bestaat uit 5 lesdagen.

In deze module staat een duurzame leefstijlverandering centraal. Wat is een gezonde leefstijl en wat is de relatie met vaak voorkomende ziektebeelden? Hoe brengt u iemands beweeg- en voedingsgedrag in kaart en hoe maak je dit meetbaar? Welke rol speelt motivatie en gedrag tijdens coaching en hoe zet u mensen aan tot een gezonde leefstijl, de interactie tussen gedrag en omgeving?
Deze module bestaat uit 5 lesdagen.

In deze module gaan we aan de slag met vitaliteit vanuit het perspectief van de organisatie. Wat betekent vitaliteit voor de medewerker, het team en wat is de rol van de organisatie als het gaat om vitaliteit? We gaan leren om vanuit een vitaliteitsbril organisaties te analyseren: wat zien we, waar zitten knelpunten en wat is nodig om een boost te geven aan de vitaliteit van een organisatie, team of medewerker?
Vanuit zeer uiteenlopende aspecten, methodieken en werkvormen leren we wat energie is en hoe we deze kunnen aanwenden om stap voor stap richting een organisatie in FLOW te komen.
Thema’s die in deze module worden behandeld zijn onder meer Stressmanagement, Betrokkenheid – Bevlogenheid – Werkgeluk, Talentmanagement, Vitaal leiderschap en Energiemanagement.
De module bestaat uit 4 lesdagen.

In deze module staan organisatiecultuur, vitaliteitsbeleid, kosten en baten analyse centraal. Je leert o.a. te werken met de door TNO ontwikkelde KOBADI-tool, DIX-scan en het meten van het effect van diverse interventies zodat je een realistische berekening kan maken van verzuimkosten en opbrengsten van een vitaliteitsprogramma. Daarnaast leer je planmatig/procesmatig werken, weet je hoe je de klant procesmatig kan begeleiden middels een ‘roadmap’ (meerjaren implementatieplan).
Deze module bestaat uit 4 lesdagen.

In deze module staat jouw ondernemerschap centraal. Hoe ziet jouw gedrag als succesfactor eruit? Welke vorm van ondernemerschap past het beste bij jouw waarden, drijfveren en gedragsstijl en hoe kun je binnen die gedragsstijl proactief en ondernemend handelen? Hoe krijg je jouw boodschap over de bühne oftewel hoe ‘verkoop’ jij jezelf en je diensten zowel extern als intern binnen de organisatie waar je werkzaam bent? Je leert hoe je mensen letterlijk & figuurlijk in beweging krijgt en open staan voor wat je te vertellen hebt.
Deze module bestaat uit 2 lesdagen.

Studiebelasting
Voor de totale opleiding kun je uitgaan van 300 uur (gemiddeld 6 uur p/w), inclusief de lesdagen, het bestuderen van het lesmateriaal, het uitvoeren van coach- / adviestrajecten, het maken van verslagen en intervisie. Voor deze opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Mocht je door een overmachtsituatie niet aan deze presentieplicht voldoen zal een passende oplossing worden gezocht. Lees hierover meer in de FAQ’s.

Voor wie is deze Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding bedoeld?
Voor HBO-professionals, zoals trainers & coaches, re-integratieconsulenten, fysiotherapeuten, leerkrachten, leidinggevenden en anderen die affiniteit hebben met het begeleiden van mens & organisatie naar meer vitaliteit

Certificaten en diploma
Je ontvangt het diploma Vitaloog nadat je met goed gevolg vier van de vijf deelcertificaten van de verschillende modules behaald hebt en daarna mag je de naam Vitaloog® met trots als titel dragen. Daarnaast worden deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan alle vijf modules van de opleiding Vitaloog, opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend Post-HBO diploma.

Kwaliteit
De Vitacademie wil bijdragen aan een vitaal en verbonden Nederland. Dit vraagt om hoge kwaliteitseisen van onze organisatie, onze werkprocessen en de manier waarop wij onze opleiding aanbieden. Op deze pagina lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit continue aanscherpen en (laten) toetsen.

Locatie, data en tijden
De opleiding Vitaloog bestaat uit 5 modules en wordt verzorgd in Eindhoven. Voor actuele lesdata en inschrijven zie onze kalender opleiding Vitaloog

Investering

• Module 1 € 1.875,-
• Module 2 € 1.875,-
• Module 3 € 1.500,-
• Module 4 € 1.500,-
• Module 5 € 750,-

Let op: prijzen zijn exclusief btw, exclusief 5% betalingskorting en verplichte literatuur, echter inclusief lesmateriaal zoals een handboek, werkbladen, examen, locatie en luncharrangement. (Bij betaling van de gehele opleiding in één keer ontvang je dus 5% korting op bovenstaande prijzen. Betalen per module is echter ook gewoon mogelijk, dan geldt de betalingskorting niet)

Optioneel extra persoonlijke coaching
De opleiding en trainers zullen je uitdagen om jezelf niet alleen op inhoudelijk vlak te ontwikkelen maar ook op persoonlijk vlak. Om anderen in beweging te krijgen zal je ook zelf inzicht moeten krijgen en aan de slag moeten gaan in en met je eigen thema’s en uitdagingen. Uiteraard kan je met al je vragen bij de docenten tijdens de lessen terecht. In de praktijk blijkt echter dat veel deelnemers het fijn vinden om ook af en toe buiten de lessen om met één van de docenten/coaches van de opleiding te kunnen sparren om zo ook gelijk actie te kunnen nemen op persoonlijke vraagstukken waar je tegen aanloopt. Voor deze extra coaching en begeleiding hebben we een persoonlijke coachkaart in het leven geroepen. Deze strippenkaart is optioneel, de investering hiervoor is 500,- excl BTW.

De persoonlijke coachkaart is een strippenkaart voor 5 x een coachingsessie van 1 uur. Deze kaart kan je gedurende de gehele opleiding inzetten op momenten dat het voor jou uitkomt.

Folder Opleiding Vitaloog
downloadDownload hier de folder “Opleiding vitaloog

Kennismaken en aanmelden
Meer weten? Kom naar de opendag. Bel of mail ons, of maak desgewenst een afspraak voor een persoonlijk intakegesprek. Samen met een vitaloog bekijk je of de opleiding een passende keuze voor je is.

VITACADEMIE BV
J C DIRKXPAD 7
5631 BZ  EINDHOVEN
040-2824711
info@vitacademie.nl

opendag-opleiding-vitalogie