STAP regeling – scholingssubsidie 2022. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie en is een regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren. Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Ofwel vanaf 2022 vervalt nu écht de aftrek studiekosten.

Aftrek studiekosten tot 2021
Tot de geplande invoering van dit individuele leer- en ontwikkelbudget op 1 januari 2022 zijn studiekosten zoals afgelopen jaren nog gewoon af te trekken van de inkomstenbelasting, waarbij de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen.

Vanaf de invoering van het STAP-budget is de eigen bijdrage afhankelijk van de kosten van de opleiding of cursus. Hierbij bedraagt de subsidie per persoon maximaal € 1.000 (inclusief BTW) en worden alle kosten boven dit maximumbedrag als eigen bijdrage gezien. De verantwoordelijkheid voor de tegemoetkoming in scholingskosten komt in handen van UWV en DUO. De aanvraag verloopt via de site van UWV.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vanaf 2022
Het STAP-budget is structureel onderdeel van de LLO-maatregelen van de overheid. Vanwege onder andere de veranderende arbeidsmarkt, het tekort aan personeel in sommige sectoren en de coronacrisis, zet het kabinet hier volop in. Vanaf 2022 zal er structureel € 218 miljoen beschikbaar gesteld voor de STAP-regeling, waarmee naar verwachting jaarlijks minimaal 200.000 – maar waarschijnlijk meer – aanvragen kunnen worden toegekend. Hierbij geldt wel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘op is op’.

Doel Stap-budget
Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Download de pdf met alle uitgebreide info over deze scholingssubsidie

Leeftijds- en onderwijssoortcriteria
De regeling is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar met binding met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar voor wie er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering of andere tegemoetkomingen. Als daar wel recht op is, kan het individu geen gebruik maken van het budget. Om dit te beoordelen, hanteert UWV onder andere leeftijds- en onderwijssoortcriteria.

Het STAP-budget kan je krijgen als:

  • Je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
  • Je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (o.a. AOW, ANW, WLZ).
  • Je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
  • Je in het jaar van jouw aanvraag niet eerder STAP-budget toegekend hebt gekregen.
  • Je een scholingsactiviteit hebt gekozen van een erkende STAP-aanbieder.
  • Je scholingsactiviteit binnen 3 maanden start na de betreffende STAP-budget aanvraagtermijn.
  • Er nog budget is. (Iedere 2 maanden is er ruimte voor circa 35.000 toekenningen. Wees er op tijd bij, want op=op.)
  • Je voor een door OCW-erkende voltijdopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen.

Voor jongeren onder de 30 jaar is het aanbod van scholingsmogelijkheden binnen de STAP-regeling bijvoorbeeld beperkter, omdat zij in veel gevallen recht hebben op studiefinanciering. Opleidingen, cursussen en andere trainingen waarvoor geen andere financieringsmogelijkheden zijn, komen wel in aanmerking voor de subsidie.

Je kan kiezen uit een veelheid aan opleidingen en trainingen die jouw positie op de arbeidsmarkt versterken dus ook het volgen van een beroepsopleiding zoals de opleiding Vitaloog of het volgen van trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling en/of persoonlijke effectiviteit zoals de verdiepingsmodules en masterclasses van de Vitacademie.

Vitacademie erkende opleider
De te volgen scholingsactiviteiten worden vanaf het najaar aangeboden via het scholingsregister dat via DUO beschikbaar wordt. De aanbieders die hierin worden opgenomen zijn gecertificeerd en worden door de overheid erkent. De NRTO kan opleiders erkennen als erkende opleider voor het scholingsregister. De NRTO doet dit op basis van het NRTO-keurmerk. De Vitacademie heeft sinds augustus 2021 het NRTO-keurmerk ontvangen en is sinds september 2021 opgenomen in het scholingsregister van de STAP-regeling.

Veelgestelde vragen

Voor de meestgestelde vragen verwijzen we je graag naar onze FAQ pagina.

Mocht je nog andere vragen hebben hierover, neem gerust contact op via telefoon of het contactformulier!