Leefstijlcoaching in algemene zin wordt NIET in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen per 2019. De minister heeft recent besloten om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) WEL op te nemen in het basispakket voor de zorgverzekering, NA verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI’s die als ‘bewezen effectief’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) komt per 1 januari 2019 definitief in het basispakket. Zo hebben Minister Bruins van Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen vrijdagmiddag bekendgemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld dat zorgverzekeraars een leefstijlcoach voor de duur van twee jaar mogen vergoeden vanuit de basisverzekering. De regels voor deze zogenoemde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zijn door de NZa gepubliceerd.

Het ministerie van Volksgezondheid kondigde in 2017 al aan dat GLI in het basispakket zou komen in 2019, met als doel om volwassenen bewust te maken van hun keuzes wat betreft gezonde voeding en beweging. De vergoeding voor een leefstijlcoach wordt overigens alleen door de zorgverzekeraar vergoed als deze als bewezen effectieve behandeling wordt aangemerkt voor de patiënt. Om in aanmerking te komen voor een leefstijlcoach, dient de huisarts de patiënt door te verwijzen. De zorg wordt onder andere gerealiseerd door leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Nationaal Preventieakkoord
Het ministerie van Volksgezondheid wil een Nationaal Preventieakkoord sluiten met meerdere partijen in de zorg. Het gaat onder andere op patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties. Het besluit om GLI te vergoeden is daarin een blijk van welwillendheid vanuit de Nza. In het akkoord willen de partijen samenwerken om de gezondheid van mensen en van Nederland als geheel te verbeteren. Daarbij spelen de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik een belangrijke rol.

In 2017 vermoedde de Vitacademie al dat deze aanpassing er zou gaan komen, na een succesvol experiment van Zorgverzekeraar CZ met een aantal zorgaanbieders met GLI. De verwachting was en is dat er een grote vraag zou gaan ontstaan naar goed opgeleide Leefstijlcoaches die vanuit een integrale aanpak volwassenen bewust maakt van hun keuzes wat betreft gezonde voeding, beweging en ontspanning.

Post-HBO registeropleiding
Om die reden hebben bestaat de eenjarig opleiding Vitaloog uit een vijftal modules waarvan twee op het gebied van (leefstijl)coaching (GLI). Op dit moment doorlopen we de eerste fasen van de toetsingsprocedure van het CPION om de opleiding een officiële post HBO (let op dit is geen beschermde titel en elke opleiding mag zichzelf post-hbo noemen dus check als dit vermeld staat of dit daadwerkelijk door het CPION als register opleiding is getoetst.

Na de zomervakantie hebben we alles helemaal gereed om in te dienen en daarna stelt het CPION een toetsingscommissie samen om onze opleiding te beoordelen. Geeft deze de opleiding een positief advies, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de stichting waar de opleiding onder valt. Bijvoorbeeld aan de SPHBO, als het om een post-HBO opleiding gaat. Na goedkeuring door het stichtingsbestuur wordt onze opleiding geregistreerd als Registeropleiding. De stichtingsbesturen volgen als regel de aanbeveling van CPION.

Indien we deze accreditatie definitief rond hebben kunnen we ook kijken of we ons aan gaan sluiten bij een beroepsvereniging zoals bijv. het het BLCN, maar we zijn nog aan het onderzoeken wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Intern is er overigens ook al gesproken om het BvV (onze een eigen Beroepsvereniging voor Vitalogen) op te richten. Hierover later meer.