TMA certificering2022-04-26T10:26:27+00:00

TMA CERTIFICERINGSTRAINING

Doel van de training

tma-logoHet beste uit talenten en competenties van anderen halen. Dit doet u als TMA professional. Na afloop van de certificeringstraining ontvangt u een ‘TMA professional certificaat’ en heeft u de volgende kennis en praktijkkunde:

 • Kent de mogelijkheden van de TMA methode
 • Kent de mogelijkheden van de TMA rapportages en kan flexibel met deze rapportages werken
 • Snapt de samenhang van de instrumenten van de TMA methode
 • Kent het theoretisch model van de TMA methode
 • Kan profielen maken in de TMA portal
 • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten
 • Kan de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel
 • Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties
 • Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentie analyses
 • Kan een performance matrix uitleggen en kan op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken

Criteria voor het deelnemen aan de training

Deelnemers hebben voorafgaand aan de training een TMA talentenanalyse gemaakt en deze is teruggekoppeld door één van onze adviseurs of één van de TMA adviseurs binnen uw eigen organisatie.

Duur van de basistraining

De TMA Certificatie training duurt 3 dagen + 1 dag intervisie.

Wat moeten deelnemers meenemen naar de training?

Uw eigen TMA talentenanalyse rapportage en expert rapportage.

Studie Belasting (+/- 16 uur)

 • Vooraf de training het invullen van de TMA Analyse en een terugkoppelgesprek voeren met een TMA Professional
 • Na trainingsdag 1 het opstarten van twee TMA Analyses voor de oefenkandidaten en het voeren van twee terugkoppelgesprekken
 • Het opstellen van een competentieprofiel in de bedrijfsportal
 • Na trainingsdag 2 het opstarten van een Competentie Analyse (360 graden feedback) voor de oefenkandidaat
 • Het schrijven van een match- en ontwikkeladvies voor de oefenkandidaat en het voorbereiden van een korte presentatie over het match- en ontwikkeladvies
 • Het maken van theoretische huiswerkvragen.

Programma

Algemene inleiding

 • Programma en huisregels
 • Kennismaking

Inleiding TMA methode

 • Beliefsystem TMA
 • TMA oplossingen
 • TMA definities
 • TMA gedragsmodel
 • TMA alignmentmodel
 • TMA gebruiksmodel
 • Uitleg van 22 drijfveren
 • Oefeningen uit de syllabus

Profielen maken met TMA methode

 • Het doel van profielen maken
 • Voorbeeldprofielen
 • Competentie Set Analyse (CSA)
 • Oefeningen uit de syllabus

Talenten ontdekken

 • Uitleg van afzonderlijke TMA drijfveren en talenten
 • Het meetproces van de TMA talentenanalyse
 • Voorwaarden voor talentenanalyses
 • Talentkaarten: versterkende en neutraliserende drijfveren
 • Uitleg verschillende talentenrapportages
 • Proces van een talentenanalyse
 • Meetproces van een talentenanalyse
 • Talentkaarten
 • Voorbereiding van een terugkoppelgesprek
 • Terugkoppelen van een talentenanalyse (opening, talentsignalen laten lezen,neutraliserende/versterkende drijfveren, mogelijke weerstanden, consistentie, afsluiten)
 • Oefeningen uit de syllabus

TMA Overig

 • Huiswerk voor trainingsdag 2 (Tijdsindicatie circa 5 uur)

Inleiding trainingsdag 2

 • Samenvatting vorige trainingsdag
 • Huiswerk nabespreken en het beantwoorden van vragen over het huiswerk

Matchen

 • Koppeling tussen drijfveren/talenten en competenties
 • Ontwikkelbaarheid van competenties op basis van drijfveren/talenten
 • Processtappen voor matching
 • Uitleg matchrapportages
 • Oefeningen uit syllabus

Competentieniveau meten

 • Soorten competentie analyses
 • Proces van een competentie analyse
 • Randvoorwaarden voor het starten met feedback analyses
 • Uitleg rapportage competentie analyse
 • Voorbereiden voor terugkoppeling competentie analyse
 • Terugkoppelen van een competentie analyse
 • Oefeningen uit de syllabus

Ontwikkelen

 • Uitleg ontwikkelrapportages
 • Gebruik van de performance matrix
 • Processtappen voor ontwikkeling
 • Leerstijlen
 • POP
 • Oefeningen uit de syllabus

TMA Overig

 • Huiswerk voor trainingsdag 3 (Tijdsindicatie circa 5 uur)

Inleiding trainingsdag 3

 • Samenvatting vorige trainingsdag
 • Huiswerk

Mobiliteit

 • Overzicht TMA Instrumenten die je kunt inzetten voor mobiliteit
 • Beroeps- en interesse analyse
 • Career Advisor
 • Capaciteiten analyses
 •  Team analyses
 • Oefeningen uit de syllabus
 • Vragen uit de groep behandelen

Certificering

 • Korte individuele presentatie over eigen (oefen)kandidaat
 • Uitreiking van certificaten

Data
De vierdaagse certificeringstrainingen voor TMA-professional wordt twee keer per jaar verzorgd (1 keer in het voor jaar en 1 keer in het najaar).

2022:

Dag 1 vrijdag 16 sept 2022
Dag 2 maandag 10 okt 2022
Dag 3 maandag 31 okt 2022

Dag 4 donderdag 09 mrt 2023 (intervisiedag)

2023:

Dag 1 ma 6 februari 2023
Dag 2 ma 6 maart 2023
Dag 3 ma 3 april 2023

Dag 4 ma 3 juli 2023 (intervisiedag)

of:

Dag 1 ma 4 sept 2023
Dag 2 ma 2 okt 2023
Dag 3  ma 6 nov 2023

Dag 4 ma 4 maart 2024 (intervisiedag)

Investering
De investering voor deze 4-daagse TMA-training bedraagt in 2022 €1.195,- (in 2023 zal dit €1.295,- zijn) . Dit is exclusief BTW, echter inclusief lesmateriaal (o.a. 2 boeken), lunch en locatiekosten.

Aanmelden:
Aanmelden voor deze TMA certificering.

Aanmelden
Ga naar de bovenkant