Veel gestelde vragen over de opleiding Vitaloog®

De opleiding Vitaloog past helemaal bij jou als je je betrokken voelt bij de vitaliteit van organisaties en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Jij wilt voor duurzame gedragsveranderingen zorgen bij mensen, zodat zij zich gelukkiger, fitter en meer in balans voelen. Nog niet helemaal zeker? maak een afspraak voor een intakegesprek. Samen met een vitaloog bekijk je of de opleiding een passende keuze voor je is.

Voor HR-professionals, zoals trainer/coaches, re-integratieconsulenten, (fysio)therapeuten, casemanagers verzuim, leerkrachten, leidinggevenden en anderen die affiniteit hebben met vitaliteitsbegeleiding.

Een voorwaarde voor het aanmelden bij de opleiding Vitaloog is een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO denkniveau en daarnaast natuurlijk een interesse in een integrale aanpak van vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van mensen bij organisaties.

Wanneer je klaar bent met de opleiding mag je jezelf vitaloog noemen! Het is nu nog niet zo dat je hier veel vacatures zal vinden voor specifiek deze functie, want het is nog een relatief nieuw beroep. Wel zal je verschillende vacatures vinden op synoniemen hiervan zoals, vitaliteitsadviseur, DI consultant, adviseur programma inzetbaarheid en verzuim, vitaliteitsmanager of Chief Vitality Officer, dus beroepsmogelijkheden genoeg.  Eerder afgestudeerde vitalogen werken o.a. bij financiële instellingen (Rabobank, ING), Gemeenten (Venlo, Den Haag, Eindhoven), Zorgverzekeraars (VGZ, Zorg en Zekerheid, Ohra), Zorggroepen (Meander, Rijnwaal), Onderwijs (ROC Mondriaan, Veluwse onderwijsgroep), Overheid (Belastingdienst, Koninklijke Landmacht) en in de zakelijke dienstverlening (KLM, Zeiss, INretail) en vele andere organisaties.

Je ontvangt het diploma Vitaloog nadat je met goed gevolg vier van de vijf deelcertificaten van de verschillende modules behaald hebt en daarna mag je de naam Vitaloog® met trots als titel dragen.

Daarnaast worden deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan alle vijf modules van de opleiding Vitaloog, opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend Post-HBO diploma.

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

Module 1 (Vitalogisch coachen) zal plaats vinden op een bijzondere en inspirerende locatie in Berlicum. Module 2 t/m 5 zal verzorgd worden in het ‘Nanoos’ kantoorpand te Eindhoven. Hier bevindt zich het hoofdkantoor van Vitalogisch. Nanoos is gemakkelijk te bereiken via de A2 en heeft voldoende (gratis) parkeerplekken voor de deur of op/onder het parkeerdek rechts naast het gebouw.

Je wordt per module op een verschillende manier “getoetst”:

– Voor module 1 mag je een coachingsopdracht doen waarover je een persoonlijk reflectieverslag schrijft. Op dag vijf presenteer je jouw persoonlijk ontwikkelingsproces en wat jij nog gaat doen ter verdere ontwikkeling hiervan.;

– Aan het eind van module 2 wordt gekeken of je de kennis onder de knie hebt in de vorm van een online theoretische kennistoets;

– Voor module 3 zul je interviews gaan afnemen met een opdrachtgever/bedrijf naar jouw keuze;

– Aan het eind van module 4 verzorg je een presentatie van jullie roadmap/implementatieplan (maximaal 20 minuten) van een échte live businesscase;

– En aan het eind van module 5 geef je een ‘pitch’ over hoe jij jezelf ziet als Vitaloog (wat wil je zijn, voor wie en op welke manier?).

Het is mogelijk om modules los te volgen. Echter studenten die zich voor de volledige opleiding inschrijven krijgen ‘voorrang’ en dus kunnen we (nog) niet garanderen dat er automatisch plek is in de modules waar je interesse liggen.

Voor de totale opleiding kun je uitgaan van 300 uur, inclusief de lesdagen, het bestuderen van het lesmateriaal, het uitvoeren van coach- / adviestrajecten, het maken van verslagen en intervisie.

Betalen per module is gewoon mogelijk, houd wel rekening met €14,50 extra administratiekosten per factuur.

Wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig, dus de tarieven die je op de website terugvind zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen. De helft van onze studenten kan de opleiding doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal de rekening moeten houden met deze extra 21%. Een particulier kan wel in aanmerking komen voor een studiekostenaftrek bij de belastingdienst.

Belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren. Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Voor de opleiding Vitaloog geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Indien er door een overmacht situatie (bijv. ernstige ziekte, overlijden in de familie, o.i.d.) niet aan deze presentieplicht kan worden voldaan zal er in overleg een passende oplossing worden gevonden om aan deze eis te voldoen. We geloven in ‘eigen regie’, de verantwoordelijkheid van het in- en ophalen van gemiste kennis & vaardigheden ligt derhalve bij de student.

  • Per module zal een algemene vervangende opdracht worden gemaakt, zodat de student kan aantonen dat hij/zij over de benodigde kennis beschikt.
  • Tijdens intervisiebijeenkomsten die 2x tot 4x per jaar door studiegroepen zelf dient te worden georganiseerd kan de gemiste kennis gedeeld worden. Ook kunnen vaardigheden in de vorm van praktijkoefeningen worden geoefend met elkaar. De student zal hiervan een reflectieverslag schrijven en delen met de betreffende docent zodat de student aan kan tonen dat hij/zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.
  • Indien er een plaats beschikbaar is kan eventueel een les worden ingehaald in een andere groep (deze kans is echter zeer klein en niet gewenst gezien de volle groepen en wachtlijsten)

Ja, deze beroepsvereniging, het NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen is opgericht in de zomer van 2019. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten