Veel gestelde vragen over de opleiding Vitaloog®

Voor HR-professionals, trainer/coaches, re-integratieconsulenten, (fysio)therapeuten, casemanagers verzuim, leerkrachten, leidinggevenden en alle andere professionals die affiniteit hebben met vitaliteitsbegeleiding.

De opleiding Vitaloog past helemaal bij jou als je je betrokken voelt bij de vitaliteit van organisaties en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Jij wilt voor duurzame gedragsveranderingen zorgen bij mensen, zodat zij zich gelukkiger, fitter en meer in balans voelen. Nog niet helemaal zeker? maak een afspraak voor een intakegesprek. Samen met een vitaloog bekijk je of de opleiding een passende keuze voor je is.

Een voorwaarde voor het aanmelden bij de opleiding Vitaloog is een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO denkniveau en daarnaast natuurlijk een interesse in een integrale aanpak van vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van mensen bij organisaties.

Wanneer je klaar bent met de opleiding mag je jezelf gediplomeerd vitaloog noemen! Het is op dit moment nog niet zo dat je hier veel vacatures zal vinden voor specifiek deze functie, want het is nog een relatief nieuw beroep. Wel zal je verschillende vacatures vinden op synoniemen hiervan zoals: Vitaliteitsadviseur, DI consultant, Adviseur programma inzetbaarheid en verzuim, Adviseur Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid, Adviseur Verzuim & Vitaliteit, Manager Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit, Vitaliteitsmanager of Chief Vitality Officer, Wellbeing consultant, Vitaliteitsmakelaar of Vitaliteitscoach, Vitaalcoach, dus beroepsmogelijkheden genoeg. Eerder afgestudeerde vitalogen werken o.a. bij financiële instellingen (Rabobank, ING, ABN AMRO), Gemeenten (Venlo, Den Haag, Eindhoven), Zorgverzekeraars (VGZ, Zorg en Zekerheid, Ohra), Zorggroepen (Meander, Rijnwaal), Onderwijs (Stedelijk College Eindhoven, ROC Mondriaan, Veluwse onderwijsgroep), Overheid (Belastingdienst, Koninklijke Landmacht, Inspectie SZW) en in de zakelijke dienstverlening (KLM, Zeiss, INretail) en vele andere organisaties.

Het werkveld van een vitaloog is erg gevarieerd. Daarom zijn er naast de algemeen vitaloog nog enkele specialisaties in de vitalogie. De volgende soorten vitalogen zullen er in de nabije toekomst te vinden zijn:

 • Gezondheidsvitaloog
 • Ontwikkelingsvitaloog
 • Sociaal vitaloog
 • Arbeids- en organisatievitaloog
 • Onderwijsvitaloog
 • Sportvitaloog

Margot van Opstal heeft haar ervaring over de opleiding tot Vitaloog bij de Vitacademie in een podcast opgenomen. Hierin geeft zijn antwoord op de vraag waarom ze gekozen heeft voor de Vitacademie en deelt ze in een persoonlijk verhaal haar ervaring en wat het haar heeft opgeleverd. De Opleiding volgen tot Vitaloog®️? Waarom wel, of niet? van VitaliBlij Podcast of beluister deze podcast van Yvonne Vos

Je ontvangt het diploma Vitaloog nadat je met goed gevolg vier van de vijf deelcertificaten van de verschillende modules behaald hebt en daarna mag je de naam Vitaloog® met trots als titel dragen.

Daarnaast worden deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan alle vijf modules van de opleiding Vitaloog, opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend Post-HBO diploma.

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

Je wordt per module op een verschillende manier “getoetst”:

Module 1 – Vitalogisch coachen

 • Reflectieverslagen op basis van het eigen ontwikkelproces

Module 2 – Leefstijlcoach

 • Eindtoets in de vorm van een online theoretische kennistoets

Module 3 – Vitaliteitsmanager

 • Praktijkopdracht: 3 interviews voeren bij bedrijven/organisaties
 • Reflectie- en gespreksverslagen over deze interviews

Module 4 – Vitaliteitsadviseur

 • Uitgewerkte KODABI-analyse en een uitgewerkte roadmap van een vitaliteitstraject
 • Presentatie van maximaal 10 min over de tijdens lesdag 3 of 4 ingebrachte klantcase

Module 5 – Ondernemer

 • Verslag
 • Eindpresentatie

Dan mag je uiteraard een herexamen doen!

Als deelnemer heb je te allen tijde recht op één herkansing per module van de opleiding Vitaloog.  Indien de toetsing groepswerk betreft, kan de kerndocent of examencommissie besluiten je de toets in een alternatieve vorm te laten herkansen.

Indien je van een herkansing gebruik maakt, dan geldt de beoordeling van de herkansing en vervalt de eerder voor het betreffende studieonderdeel behaalde score, ook indien de eerdere score hoger is dan die van de herkansing.

Voor de totale opleiding kun je uitgaan van 300 uur, inclusief de lesdagen, het bestuderen van het lesmateriaal, het uitvoeren van coach- / adviestrajecten, het maken van verslagen en intervisie.

Voor de opleiding Vitaloog geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Indien er door een overmacht situatie (bijv. ernstige ziekte, overlijden in de familie, o.i.d.) niet aan deze presentieplicht kan worden voldaan zal er in overleg een passende oplossing worden gevonden om aan deze eis te voldoen. We geloven in ‘eigen regie’, de verantwoordelijkheid van het in- en ophalen van gemiste kennis & vaardigheden ligt derhalve bij de student.

 • Per module zal een algemene vervangende opdracht worden gemaakt, zodat de student kan aantonen dat hij/zij over de benodigde kennis beschikt.
 • Tijdens intervisiebijeenkomsten die 2x tot 4x per jaar door studiegroepen zelf dient te worden georganiseerd kan de gemiste kennis gedeeld worden. Ook kunnen vaardigheden in de vorm van praktijkoefeningen worden geoefend met elkaar. De student zal hiervan een reflectieverslag schrijven en delen met de betreffende docent zodat de student aan kan tonen dat hij/zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.
 • Indien er een plaats beschikbaar is kan eventueel een les worden ingehaald in een andere groep (deze kans is echter zeer klein en niet gewenst gezien de volle groepen en wachtlijsten)

De opleiding en trainers zullen je uitdagen om jezelf niet alleen op inhoudelijk vlak te ontwikkelen maar ook op persoonlijk vlak. Om anderen in beweging te krijgen zal je ook zelf inzicht moeten krijgen en aan de slag moeten gaan in en met je eigen thema’s en uitdagingen. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers het fijn vinden om af en toe (buiten de lessen om) met één van de docenten/coaches van de opleiding te kunnen sparren om zo ook gelijk actie te kunnen nemen op persoonlijke vraagstukken waar je tegen aanloopt. Voor deze extra coaching en begeleiding hebben we een persoonlijke coachkaart in het leven geroepen.

De persoonlijke coachkaart is een strippenkaart voor 5 x een coachingsessie van 1 uur. Deze kaart kan je  gedurende de gehele opleiding inzetten op momenten dat het voor jou uitkomt.

Deze strippenkaart is optioneel, klik hier voor prijzen of om te bestellen. De coachingskaart kan ook worden toegevoegd bij het inschrijving van de opleiding Vitaloog.

Uiteraard ben je vrij om tussentijds te stoppen met de opleiding. Dit heeft echter wel financiële consequenties voor je.  In de algemene voorwaarden kan je hier meer over lezen.

Tot op heden hebben we een tussentijdse beëindiging gelukkig nog niet vaak meegemaakt, omdat studenten zorgvuldig en weloverwogen de keuze maken voor de Vitacademie. Er zijn altijd overmacht situaties waar we rekening mee zullen houden, zoals ziekte of zwangerschap of wat anders. In overleg bespreken we wat de uiteindelijke consequenties zullen zijn van je keuze.

Betalen per module is mogelijk, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel mis je dan de 5% betalingskorting die je krijgt bij het betalen in één keer.

De investering per module bedraagt:

• Module 1 € 1.875,-
• Module 2 € 1.875,-
• Module 3 € 1.500,-
• Module 4 € 1.500,-
• Module 5 € 750,-

Let op: prijzen zijn exclusief btw, exclusief 5% betalingskorting en verplichte literatuur, echter inclusief lesmateriaal zoals een handboek, werkbladen, examen, locatie en luncharrangement. (Bij betaling van de gehele opleiding in één keer ontvang je dus 5% korting op bovenstaande prijzen. Betalen per module is echter ook gewoon mogelijk, dan geldt de betalingskorting niet)

Naast de kosten voor de opleiding Vitaloog, mag je rekening houden met extra kosten voor de verplichte literatuur van de opleiding Vitaloog. Voor de kosten van deze verplichte literatuur mag rekening gehouden worden met ongeveer €300,-. Let op! Dit kan wijzigen. De definitieve literatuurlijst wordt verstuurd bij aanvang van de opleiding. Op basis daarvan worden de kosten berekend.

Is er een mogelijkheid om de kosten van de literatuur op te nemen op de factuur? 

Normaal gesproken dient de deelnemer de verplichte literatuur zelf aan te schaffen, maar het is ook zeker mogelijk om de kosten van het boekenpakket op de factuur toe te voegen. Je krijgt dan van ons een boekenpakket via managementboek.nl thuisgestuurd.

De tarieven die je op de website terugvindt zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen, want wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig. De helft van onze deelnemers kan de opleiding doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal dus rekening moeten houden met deze extra 21%.

Wat is de belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren?

Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Ook de Vitacademie ontkomt er helaas niet aan om de prijzen te verhogen. Onze kosten zijn afgelopen jaren met ruim 15% gestegen. Locatie, lunch-, backoffice, it- en materiaalkosten zijn flink gestegen. Dit is dus geen ‘graaiflatie’, maar om toekomstbestendig te blijven zijn we genoodzaakt deze kosten door te belasten in de prijzen.

Een deel van jouw inschrijfgeld wordt gebruikt om te investeren in groen (een stukje natuur)

Tot op heden is het nog nooit gebeurt dat een student een klacht had die zo serieus was dat dit via een officiële weg opgevolgd zou moeten worden. Maar het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen, ook wij zijn een lerende organisatie en maken fouten. We hopen in ieder geval dat we een veilige omgeving hebben gecreëerd dat je je altijd uit kan spreken in de groep, bij de betreffende docent, bij de opleidingscoördinator of ons secretariaat. Indien dit niet het geval bekijk dan deze klachtenregeling welke officiële stappen je kan ondernemen.

Vanaf 2022 is de aftrek studiekosten komen vervallen. Deze was vervangen door het STAP-budget. STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie) is een regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren. Helaas is ook deze na 3 juli 2023 komen te vervallen.

Nee, helaas niet. Om recht te hebben op het levenlanglerenkrediet via DUO moet je een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs) of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo doen. Onze opleiding Vitaloog is een post-HBO geaccrediteerde opleiding en valt helaas niet onder deze regeling.

Dit is helaas niet het geval. Om in aanmerking te kunnen komen voor kinderopvangtoeslag moet een opleiding erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zodra een opleiding erkend is door de minister wordt deze opleiding opgenomen in het CROHO register. De opleiding Vitaloog is erkend door het CPION en daarmee is het een opleiding op HBO niveau. Opleidingen erkend door het CPION zijn echter niet per definitie Hoger Onderwijs en automatisch ook erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie hiervoor artikel 1.8/1,12/1.12a van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Ja, deze beroepsvereniging, het NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen is opgericht in de zomer van 2019. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten

We vinden het uiteraard super leuk als je na jouw NL Leert Door opleiding de opleiding Vitaloog wilt volgen. Helaas is er geen vrijstelling voor NLLD-deelnemers. Afhankelijk van de module (en de docent) zal er gekeken worden naar een soort van mentorschap opdracht. Er zal namelijk een stukje herhaling zijn maar ook zal er voldoende nieuwe stof inzitten.

Veel gestelde vragen over masterclasses en verdiepingsmodules

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

De tarieven die je op de website terugvindt zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen, want wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig. De helft van onze deelnemers kan de training doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal dus rekening moeten houden met deze extra 21%.

Wat is de belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren?

Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Veel gestelde vragen over de STAP regeling

Het STAP-budget kon tot 3 juli 2023 aangevraagd worden voor trainingen en opleidingen bij de Vitacademie. Helaas kan het STAP budget nu niet meer ingezet worden voor trainingen en opleidingen die niet erkend zijn door de overheid (Ministerie van OCW). Alleen opleidingen en diploma’s die onder toezicht van de onderwijsinspectie staan, worden erkend door het ministerie van OCW. Het gaat hierbij alleen om MBO-, HBO- en WO-(Universitaire) opleidingen