Veel gestelde vragen over de opleiding Vitaloog®

De opleiding Vitaloog past helemaal bij jou als je je betrokken voelt bij de vitaliteit van organisaties en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Jij wilt voor duurzame gedragsveranderingen zorgen bij mensen, zodat zij zich gelukkiger, fitter en meer in balans voelen. Nog niet helemaal zeker? maak een afspraak voor een intakegesprek. Samen met een vitaloog bekijk je of de opleiding een passende keuze voor je is.

Voor HR-professionals, zoals trainer/coaches, re-integratieconsulenten, (fysio)therapeuten, casemanagers verzuim, leerkrachten, leidinggevenden en anderen die affiniteit hebben met vitaliteitsbegeleiding.

Een voorwaarde voor het aanmelden bij de opleiding Vitaloog is een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO denkniveau en daarnaast natuurlijk een interesse in een integrale aanpak van vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van mensen bij organisaties.

Wanneer je klaar bent met de opleiding mag je jezelf gediplomeerd vitaloog noemen! Het is op dit moment nog niet zo dat je hier veel vacatures zal vinden voor specifiek deze functie, want het is nog een relatief nieuw beroep. Wel zal je verschillende vacatures vinden op synoniemen hiervan zoals: Vitaliteitsadviseur, DI consultant, Adviseur programma inzetbaarheid en verzuim, Adviseur Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid, Adviseur Verzuim & Vitaliteit, Manager Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit, Vitaliteitsmanager of Chief Vitality Officer, Wellbeing consultant, Vitaliteitsmakelaar of Vitaliteitscoach, Vitaalcoach, dus beroepsmogelijkheden genoeg. Eerder afgestudeerde vitalogen werken o.a. bij financiële instellingen (Rabobank, ING, ABN AMRO), Gemeenten (Venlo, Den Haag, Eindhoven), Zorgverzekeraars (VGZ, Zorg en Zekerheid, Ohra), Zorggroepen (Meander, Rijnwaal), Onderwijs (Stedelijk College Eindhoven, ROC Mondriaan, Veluwse onderwijsgroep), Overheid (Belastingdienst, Koninklijke Landmacht, Inspectie SZW) en in de zakelijke dienstverlening (KLM, Zeiss, INretail) en vele andere organisaties.

Je ontvangt het diploma Vitaloog nadat je met goed gevolg vier van de vijf deelcertificaten van de verschillende modules behaald hebt en daarna mag je de naam Vitaloog® met trots als titel dragen.

Daarnaast worden deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan alle vijf modules van de opleiding Vitaloog, opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend Post-HBO diploma.

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

Je wordt per module op een verschillende manier “getoetst”:

– Voor module 1 mag je een coachingsopdracht doen waarover je een persoonlijk reflectieverslag schrijft. Op dag vijf presenteer je jouw persoonlijk ontwikkelingsproces en wat jij nog gaat doen ter verdere ontwikkeling hiervan.;

– Aan het eind van module 2 wordt gekeken of je de kennis onder de knie hebt in de vorm van een online theoretische kennistoets;

– Voor module 3 zul je interviews gaan afnemen met een opdrachtgever/bedrijf naar jouw keuze;

– Aan het eind van module 4 verzorg je een presentatie van jullie roadmap/implementatieplan (maximaal 20 minuten) van een échte live businesscase;

– En aan het eind van module 5 geef je een ‘pitch’ over hoe jij jezelf ziet als Vitaloog (wat wil je zijn, voor wie en op welke manier?).

Voor de totale opleiding kun je uitgaan van 300 uur, inclusief de lesdagen, het bestuderen van het lesmateriaal, het uitvoeren van coach- / adviestrajecten, het maken van verslagen en intervisie.

Betalen per module is gewoon mogelijk, houd wel rekening met €14,50 extra administratiekosten per factuur (regeling t/m 31-10-2019)

Betalen per module is vanaf 01-11-2019 ook gewoon mogelijk, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel mis je dan dus de 5% betalingskorting die je krijgt bij het betalen in één keer.

Wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig, dus de tarieven die je op de website terugvind zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen. De helft van onze studenten kan de opleiding doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal de rekening moeten houden met deze extra 21%. Een particulier kan wel in aanmerking komen voor een studiekostenaftrek bij de belastingdienst.

Belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren. Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Vanaf 2022 vervalt nu écht de aftrek studiekosten. Deze wordt vervangen door het STAP-budget. STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie) is een regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren. In dit bericht lees je er meer over

Nee, helaas niet. Om recht te hebben op het levenlanglerenkrediet via DUO moet je een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs) of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo doen. Onze opleiding Vitaloog is een post-HBO geaccrediteerde opleiding en valt helaas niet onder deze regeling.

Voor de opleiding Vitaloog geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Indien er door een overmacht situatie (bijv. ernstige ziekte, overlijden in de familie, o.i.d.) niet aan deze presentieplicht kan worden voldaan zal er in overleg een passende oplossing worden gevonden om aan deze eis te voldoen. We geloven in ‘eigen regie’, de verantwoordelijkheid van het in- en ophalen van gemiste kennis & vaardigheden ligt derhalve bij de student.

  • Per module zal een algemene vervangende opdracht worden gemaakt, zodat de student kan aantonen dat hij/zij over de benodigde kennis beschikt.
  • Tijdens intervisiebijeenkomsten die 2x tot 4x per jaar door studiegroepen zelf dient te worden georganiseerd kan de gemiste kennis gedeeld worden. Ook kunnen vaardigheden in de vorm van praktijkoefeningen worden geoefend met elkaar. De student zal hiervan een reflectieverslag schrijven en delen met de betreffende docent zodat de student aan kan tonen dat hij/zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.
  • Indien er een plaats beschikbaar is kan eventueel een les worden ingehaald in een andere groep (deze kans is echter zeer klein en niet gewenst gezien de volle groepen en wachtlijsten)

Uiteraard ben je vrij om tussentijds te stoppen met de opleiding. Dit heeft echter wel financiële consequenties voor je. In de algemene voorwaarden kan je lezen welke dat zijn. Tot op heden hebben we dit gelukkig nog niet vaak mee gemaakt omdat studenten zorgvuldig een weloverwogen de keuze maken voor de Vitacademie. Er zijn altijd overmacht situaties waar we rekening mee zullen houden, zoals ziekte of zwangerschap of wat anders. In overleg bespreken we wat de uiteindelijke consequenties zullen zijn van je keuze.

Ja, deze beroepsvereniging, het NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen is opgericht in de zomer van 2019. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten

Dit is helaas niet het geval. Om in aanmerking te kunnen komen voor kinderopvangtoeslag moet een opleiding erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zodra een opleiding erkend is door de minister wordt deze opleiding opgenomen in het CROHO register. De opleiding Vitaloog is erkend door het CPION en daarmee is het een opleiding op HBO niveau. Opleidingen erkend door het CPION zijn echter niet per definitie Hoger Onderwijs en automatisch ook erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie hiervoor artikel 1.8/1,12/1.12a van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Voor nu kunnen onze lessen ‘gewoon’ klassikaal doorgaan gelukkig. Mocht in de toekomst blijken dat de lessen tijdelijk niet meer klassikaal verzorgd kunnen worden i.v.m. verscherpte maatregelen, zullen we hier uiteraard gepast op anticiperen en reageren. Sommige lesdagen kunnen deels online verzorgd worden, anderen zullen verzet worden naar een andere datum, zodat deze alsnog klassikaal kunnen plaatsvinden. Dit verschilt dus per lesdag. Tijdens de eerste golf is dit gelukkig allemaal goed gegaan, en we vertrouwen er op dat dit ook geen problemen hoeft te geven bij eventuele toekomstige verscherpte maatregelen.

Margot van Opstal heeft haar ervaring over de opleiding tot Vitaloog bij de Vitacademie in een podcast opgenomen. Hierin geeft zijn antwoord op de vraag waarom ze gekozen heeft voor de Vitacademie en deelt ze in een persoonlijk verhaal haar ervaring en wat het haar heeft opgeleverd. De Opleiding volgen tot Vitaloog®️? Waarom wel, of niet? van VitaliBlij Podcast of beluister deze podcast van Yvonne Vos