Veel gestelde vragen over de opleiding Vitaloog®

Voor HR-professionals, trainer/coaches, re-integratieconsulenten, (fysio)therapeuten, casemanagers verzuim, leerkrachten, leidinggevenden en alle andere professionals die affiniteit hebben met vitaliteitsbegeleiding.

De opleiding Vitaloog past helemaal bij jou als je je betrokken voelt bij de vitaliteit van organisaties en de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Jij wilt voor duurzame gedragsveranderingen zorgen bij mensen, zodat zij zich gelukkiger, fitter en meer in balans voelen. Nog niet helemaal zeker? maak een afspraak voor een intakegesprek. Samen met een vitaloog bekijk je of de opleiding een passende keuze voor je is.

Een voorwaarde voor het aanmelden bij de opleiding Vitaloog is een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO denkniveau en daarnaast natuurlijk een interesse in een integrale aanpak van vitaliteitsmanagement en de duurzame inzetbaarheid van mensen bij organisaties.

Wanneer je klaar bent met de opleiding mag je jezelf gediplomeerd vitaloog noemen! Het is op dit moment nog niet zo dat je hier veel vacatures zal vinden voor specifiek deze functie, want het is nog een relatief nieuw beroep. Wel zal je verschillende vacatures vinden op synoniemen hiervan zoals: Vitaliteitsadviseur, DI consultant, Adviseur programma inzetbaarheid en verzuim, Adviseur Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid, Adviseur Verzuim & Vitaliteit, Manager Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit, Vitaliteitsmanager of Chief Vitality Officer, Wellbeing consultant, Vitaliteitsmakelaar of Vitaliteitscoach, Vitaalcoach, dus beroepsmogelijkheden genoeg. Eerder afgestudeerde vitalogen werken o.a. bij financiële instellingen (Rabobank, ING, ABN AMRO), Gemeenten (Venlo, Den Haag, Eindhoven), Zorgverzekeraars (VGZ, Zorg en Zekerheid, Ohra), Zorggroepen (Meander, Rijnwaal), Onderwijs (Stedelijk College Eindhoven, ROC Mondriaan, Veluwse onderwijsgroep), Overheid (Belastingdienst, Koninklijke Landmacht, Inspectie SZW) en in de zakelijke dienstverlening (KLM, Zeiss, INretail) en vele andere organisaties.

Het werkveld van een vitaloog is erg gevarieerd. Daarom zijn er naast de algemeen vitaloog nog enkele specialisaties in de vitalogie. De volgende soorten vitalogen zullen er in de nabije toekomst te vinden zijn:

 • Gezondheidsvitaloog
 • Ontwikkelingsvitaloog
 • Sociaal vitaloog
 • Arbeids- en organisatievitaloog
 • Onderwijsvitaloog
 • Sportvitaloog

Margot van Opstal heeft haar ervaring over de opleiding tot Vitaloog bij de Vitacademie in een podcast opgenomen. Hierin geeft zijn antwoord op de vraag waarom ze gekozen heeft voor de Vitacademie en deelt ze in een persoonlijk verhaal haar ervaring en wat het haar heeft opgeleverd. De Opleiding volgen tot Vitaloog®️? Waarom wel, of niet? van VitaliBlij Podcast of beluister deze podcast van Yvonne Vos

Je ontvangt het diploma Vitaloog nadat je met goed gevolg vier van de vijf deelcertificaten van de verschillende modules behaald hebt en daarna mag je de naam Vitaloog® met trots als titel dragen.

Daarnaast worden deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan alle vijf modules van de opleiding Vitaloog, opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend Post-HBO diploma.

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

Je wordt per module op een verschillende manier “getoetst”:

Module 1 – Vitalogisch coachen

 • Reflectieverslagen op basis van het eigen ontwikkelproces

Module 2 – Leefstijlcoach

 • Eindtoets in de vorm van een online theoretische kennistoets

Module 3 – Vitaliteitsmanager

 • Praktijkopdracht: 3 interviews voeren bij bedrijven/organisaties
 • Reflectie- en gespreksverslagen over deze interviews

Module 4 – Vitaliteitsadviseur

 • Uitgewerkte KODABI-analyse en een uitgewerkte roadmap van een vitaliteitstraject
 • Presentatie van maximaal 10 min over de tijdens lesdag 3 of 4 ingebrachte klantcase

Module 5 – Ondernemer

 • Verslag
 • Eindpresentatie

Dan mag je uiteraard een herexamen doen!

Als deelnemer heb je te allen tijde recht op één herkansing per module van de opleiding Vitaloog.  Indien de toetsing groepswerk betreft, kan de kerndocent of examencommissie besluiten je de toets in een alternatieve vorm te laten herkansen.

Indien je van een herkansing gebruik maakt, dan geldt de beoordeling van de herkansing en vervalt de eerder voor het betreffende studieonderdeel behaalde score, ook indien de eerdere score hoger is dan die van de herkansing.

Voor de totale opleiding kun je uitgaan van 300 uur, inclusief de lesdagen, het bestuderen van het lesmateriaal, het uitvoeren van coach- / adviestrajecten, het maken van verslagen en intervisie.

Voor de opleiding Vitaloog geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Indien er door een overmacht situatie (bijv. ernstige ziekte, overlijden in de familie, o.i.d.) niet aan deze presentieplicht kan worden voldaan zal er in overleg een passende oplossing worden gevonden om aan deze eis te voldoen. We geloven in ‘eigen regie’, de verantwoordelijkheid van het in- en ophalen van gemiste kennis & vaardigheden ligt derhalve bij de student.

 • Per module zal een algemene vervangende opdracht worden gemaakt, zodat de student kan aantonen dat hij/zij over de benodigde kennis beschikt.
 • Tijdens intervisiebijeenkomsten die 2x tot 4x per jaar door studiegroepen zelf dient te worden georganiseerd kan de gemiste kennis gedeeld worden. Ook kunnen vaardigheden in de vorm van praktijkoefeningen worden geoefend met elkaar. De student zal hiervan een reflectieverslag schrijven en delen met de betreffende docent zodat de student aan kan tonen dat hij/zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt.
 • Indien er een plaats beschikbaar is kan eventueel een les worden ingehaald in een andere groep (deze kans is echter zeer klein en niet gewenst gezien de volle groepen en wachtlijsten)

De opleiding en trainers zullen je uitdagen om jezelf niet alleen op inhoudelijk vlak te ontwikkelen maar ook op persoonlijk vlak. Om anderen in beweging te krijgen zal je ook zelf inzicht moeten krijgen en aan de slag moeten gaan in en met je eigen thema’s en uitdagingen. In de praktijk blijkt dat veel deelnemers het fijn vinden om af en toe (buiten de lessen om) met één van de docenten/coaches van de opleiding te kunnen sparren om zo ook gelijk actie te kunnen nemen op persoonlijke vraagstukken waar je tegen aanloopt. Voor deze extra coaching en begeleiding hebben we een persoonlijke coachkaart in het leven geroepen.

De persoonlijke coachkaart is een strippenkaart voor 5 x een coachingsessie van 1 uur. Deze kaart kan je  gedurende de gehele opleiding inzetten op momenten dat het voor jou uitkomt.

Deze strippenkaart is optioneel, klik hier voor prijzen of om te bestellen. De coachingskaart kan ook worden toegevoegd bij het inschrijving van de opleiding Vitaloog.

Uiteraard ben je vrij om tussentijds te stoppen met de opleiding. Dit heeft echter wel financiële consequenties voor je. Wanneer je minder dan twee weken voor aanvang, of de opleiding tussentijds beëindigd, dan betaal je 100% van de overeengekomen prijs, ook als je per module betaalt. In de algemene voorwaarden kan je hier meer over lezen.

Tot op heden hebben we een tussentijdse beëindiging gelukkig nog niet vaak meegemaakt, omdat studenten zorgvuldig en weloverwogen de keuze maken voor de Vitacademie. Er zijn altijd overmacht situaties waar we rekening mee zullen houden, zoals ziekte of zwangerschap of wat anders. In overleg bespreken we wat de uiteindelijke consequenties zullen zijn van je keuze.

Betalen per module is mogelijk, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Wel mis je dan de 5% betalingskorting die je krijgt bij het betalen in één keer.

De investering per module bedraagt:

• Module 1 € 1.875,-
• Module 2 € 1.875,-
• Module 3 € 1.500,-
• Module 4 € 1.500,-
• Module 5 € 750,-

Let op: prijzen zijn exclusief btw, exclusief 5% betalingskorting en verplichte literatuur, echter inclusief lesmateriaal zoals een handboek, werkbladen, examen, locatie en luncharrangement. (Bij betaling van de gehele opleiding in één keer ontvang je dus 5% korting op bovenstaande prijzen. Betalen per module is echter ook gewoon mogelijk, dan geldt de betalingskorting niet)

Naast de kosten voor de opleiding Vitaloog, mag je rekening houden met extra kosten voor de verplichte literatuur van de opleiding Vitaloog. Voor de kosten van deze verplichte literatuur mag rekening gehouden worden met ongeveer €300,-. Let op! Dit kan wijzigen. De definitieve literatuurlijst wordt verstuurd bij aanvang van de opleiding. Op basis daarvan worden de kosten berekend.

Is er een mogelijkheid om de kosten van de literatuur op te nemen op de factuur? 

Normaal gesproken dient de deelnemer de verplichte literatuur zelf aan te schaffen, maar het is ook zeker mogelijk om de kosten van het boekenpakket op de factuur toe te voegen. Je krijgt dan van ons een voucher opgestuurd van managementboek.nl zodat je de boeken bij jou thuis kan laten afleveren.

De tarieven die je op de website terugvind zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen, want wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig. De helft van onze deelnemers kan de opleiding doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal dus rekening moeten houden met deze extra 21%. Een particulier kan wel in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren. Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Ook de Vitacademie ontkomt er helaas niet aan om de prijzen te verhogen. Onze kosten zijn afgelopen jaren met ruim 15% gestegen. Locatie, lunch-, backoffice, it- en materiaalkosten zijn flink gestegen. Dit is dus geen ‘graaiflatie’, maar om toekomstbestendig te blijven zijn we genoodzaakt deze kosten door te belasten in de prijzen.

Een deel van jouw inschrijfgeld wordt gebruikt om te investeren in groen (een stukje natuur)

Tot op heden is het nog nooit gebeurt dat een student een klacht had die zo serieus was dat dit via een officiële weg opgevolgd zou moeten worden. Maar het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen, ook wij zijn een lerende organisatie en maken fouten. We hopen in ieder geval dat we een veilige omgeving hebben gecreëerd dat je je altijd uit kan spreken in de groep, bij de betreffende docent, bij de opleidingscoördinator of ons secretariaat. Indien dit niet het geval bekijk dan deze klachtenregeling welke officiële stappen je kan ondernemen.

Vanaf 2022 is de aftrek studiekosten komen vervallen. Deze is vervangen door het STAP-budget. STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie) is een regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren. Je kan per 1 maart 2022 de STAP-regeling aanvragen. De eerste opleidingen met financiering uit het STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022.  Het NRTO (een erkennende organisatie) heeft de Vitacademie aangemerkt als erkende opleider en toegelaten tot het STAP-scholingsregister.
UWV verwerkt de subsidie-aanvragen; keert de subsidie uit; en heeft daarvoor ook rechtstreeks contact met Vitacademie.
DUO is door het UWV gevraagd om een register aan te leggen met de gegevens van programma’s die in aanmerking komen voor STAP-subsidie. In dit bericht lees je er meer over de Vitacademie als STAP-aanbieder

Nee, helaas niet. Om recht te hebben op het levenlanglerenkrediet via DUO moet je een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs) of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo doen. Onze opleiding Vitaloog is een post-HBO geaccrediteerde opleiding en valt helaas niet onder deze regeling.

Dit is helaas niet het geval. Om in aanmerking te kunnen komen voor kinderopvangtoeslag moet een opleiding erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zodra een opleiding erkend is door de minister wordt deze opleiding opgenomen in het CROHO register. De opleiding Vitaloog is erkend door het CPION en daarmee is het een opleiding op HBO niveau. Opleidingen erkend door het CPION zijn echter niet per definitie Hoger Onderwijs en automatisch ook erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie hiervoor artikel 1.8/1,12/1.12a van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Ja, deze beroepsvereniging, het NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen is opgericht in de zomer van 2019. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten

Voor nu kunnen onze lessen ‘gewoon’ klassikaal doorgaan gelukkig. Mocht in de toekomst blijken dat de lessen tijdelijk niet meer klassikaal verzorgd kunnen worden i.v.m. verscherpte maatregelen, zullen we hier uiteraard gepast op anticiperen en reageren. Sommige lesdagen kunnen deels online verzorgd worden, anderen zullen verzet worden naar een andere datum, zodat deze alsnog klassikaal kunnen plaatsvinden. Dit verschilt dus per lesdag. Tijdens de lockdowns is dit gelukkig allemaal goed gegaan, en we vertrouwen er op dat dit ook geen problemen hoeft te geven bij eventuele toekomstige verscherpte maatregelen.

We vinden het uiteraard super leuk als je na jouw NL Leert Door opleiding de opleiding Vitaloog wilt volgen. Helaas is er geen vrijstelling voor NLLD-deelnemers. Afhankelijk van de module (en de docent) zal er gekeken worden naar een soort van mentorschap opdracht. Er zal namelijk een stukje herhaling zijn maar ook zal er voldoende nieuwe stof inzitten.

Veel gestelde vragen over masterclasses en verdiepingsmodules

Het betreft een dagopleiding, waarbij je rekening kan houden met lestijden van 09:30 tot ongeveer 17:00 uur.

De tarieven die je op de website terugvind zijn excl. btw. Houd dus rekening met een extra 21% btw bovenop de genoemde prijzen, want wij zijn als bedrijfsopleider btw plichtig. De helft van onze deelnemers kan de opleiding doen vanuit de werkgever en dus kan de btw worden teruggevraagd. De andere helft zal dus rekening moeten houden met deze extra 21%. Een particulier kan wel in aanmerking komen voor een studiekostenaftrek bij de belastingdienst.

Belangrijkste reden voor ons om niet via bijv. het CRKBO te laten accrediteren en daarmee btw-vrij te kunnen factureren. Wij kunnen als opleider de BTW die wij onze docenten en leveranciers betalen (voor lesdagen, zaalhuur, catering et cetera) dan niet meer verrekenen waardoor onze kosten hoger worden het de opleiding niet rendabel te draaien is.

Voor nu kunnen onze lessen ‘gewoon’ klassikaal doorgaan gelukkig. Mocht in de toekomst blijken dat de lessen tijdelijk niet meer klassikaal verzorgd kunnen worden i.v.m. verscherpte maatregelen, zullen we hier uiteraard gepast op anticiperen en reageren. Sommige lesdagen kunnen deels online verzorgd worden, anderen zullen verzet worden naar een andere datum, zodat deze alsnog klassikaal kunnen plaatsvinden. Dit verschilt dus per lesdag. Tijdens de eerste golf is dit gelukkig allemaal goed gegaan, en we vertrouwen er op dat dit ook geen problemen hoeft te geven bij eventuele toekomstige verscherpte maatregelen.

Veel gestelde vragen over de STAP regeling

Met het STAP-budget kun je vanaf 1 maart 2022 op kosten van de overheid een opleiding, training of cursus volgen. Je kunt een bedrag tot 1.000 euro (inclusief btw) per jaar krijgen.

STAP staat voor STimulerende ArbeidsmarktPositie. Met deze subsidieregeling wil de Nederlandse overheid je helpen om je te ontwikkelen in je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Het STAP budget is voor iedereen beschikbaar. Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen profiteren van het STAP-budget. Het maakt niet uit of je werknemer, zelfstandige of ondernemer bent, of momenteel werkloos bent. Zolang je maar een aantoonbare band hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt.

De STAP-subsidie kan worden toegekend als:

 • je op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder bent;
 • je geen studiefinanciering (DUO) of AOW ontvangt;
 • jij (of je partner) de Nederlandse nationaliteit hebt of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie;
 • je volksverzekerd bent. Dit ben je als je in de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt ontvangen.

Let op: Indien je werkgever (een deel van) je opleiding betaalt, dan kom je niet in aanmerking voor het STAP budget. De STAP regeling is namelijk bedoeld voor jou als burger. 

Een compleet overzicht van de opleidingen, trainingen en cursussen die je met een STAP-budget kunt volgen, vind je in het officiële STAP-scholingsregister op het STAP-portaal van het UWV. Budget aanvraag kan alleen voor opleidingen, trainingen en cursussen die in dit register staan vermeld.

Scholingsactiviteiten voor 2022 kunnen door opleiders op het portal worden toegevoegd, als ze aan tenminste één van de onderstaande vier voorwaarden voldoen:

 • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie

Vanaf 1 januari 2023 wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel maken van EVC-trajecten, het toekennen van STAP-budget voor meerjarige opleidingen en het subsidiabel maken van schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs.

Voor alle relevante informatie voor opleiders is de overheidswebsite stapvooropleiders.nl in het leven geroepen.

Daarnaast heeft de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) ook een handig overzicht met veelgestelde vragen gepubliceerd.

Iedere 2 maanden start er een nieuw STAP-aanvraagtijdvak. 

Als je van het STAP-budget gebruik wil maken, is het een goed idee om aan het begin van het tijdvak dat voor jouw opleiding of training van toepassing is aanspraak te maken op het STAP-budget. Elk tijdvak heeft namelijk een subsidieplafond en OP=OP.

Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2023

Je kunt in een aanvraagtijdvak STAP-budget aanvragen voor een opleiding met een bepaalde startdatum:

 • Vraag je op 28 februari 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 maart 2023 en uiterlijk op 30 juli 2023.
 • Vraag je op 1 mei 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 mei 2023 en uiterlijk op 30 september 2023.
 • Vraag je op 3 juli 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 31 juli 2023 en uiterlijk op 30 november 2023.
 • Vraag je op 4 sept 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 2 oktober 2023 en uiterlijk op 31 januari 2024.
 • Vraag je op 1 nov 2023 STAP-budget aan? Dan mag je opleiding niet eerder starten dan op 29 november 2023 en uiterlijk op 31 maart 2024.

Welk aanvraagtijdvak is van toepassing?

Er zal subsidie verstrekt worden voor scholing die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

Tot 2025 is er jaarlijks circa € 218 miljoen beschikbaar, voor circa 300.00 mensen, en vanaf 2026 is dit bedrag structureel beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten en eventueel financiering van flankerend beleid). De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Het aanvragen van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van het UWV.

Let op: Voordat je het STAP-budget aanvraagt in het STAP-portaal van UWV, moet je jezelf al als deelnemer hebben ingeschreven bij de Vitacademie. Na deze inschrijving zullen wij je een STAP-aanmeldingsbewijs toesturen en dat bewijs moet als bijlage bij de aanvraag voor een STAP-budget worden geüpload.

Nodig bij aanvraag

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing (van de opleider)
 • De mogelijkheid om in te loggen via DigiD (DigiD aanvragen)

Bij meerjarige scholing (pas mogelijk vanaf 1 januari 2023) ook:

 • de totale verwachte duur van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • indien van toepassing, de voortgang en eventuele afronding van een opleidingsjaar van een meerjarige scholing waarvoor reeds subsidie is verleend
 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing
 • de scholing waarvoor je subsidie aanvraagt
 • de startdatum van de scholing en de verwachte datum van afronding van de scholing, zoals vastgesteld door de opleider
 • je burgerservicenummer
 • jouw hoogst afgeronde opleiding
 • jouw arbeidsmarktpositie op het moment van de aanvraag
 • als je op het moment van de aanvraag werkzaam bent, de aard van de werkzaamheden die je verricht
 • het beoogde arbeidsmarktdoel dat je hebt met het volgen van de scholing

Deelnemers scholingsactiviteiten

 • Hebben het STAP-portaal van het UWV om te zien aan welke scholingsactiviteiten deelgenomen kunnen worden met het STAP-budget
 • Krijgen een bewijs van aanmelding van opleiders of EVC-aanbieders

Opleiders en EVC-aanbieders (EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties)

 • Registreren scholingsactiviteiten in het STAP-scholingsregister van DUO
 • Hebben de mogelijkheid om e-facturen in te dienen via een ‘STAP e-factuurbroker.
 • Uploaden (nadat deelnemers scholingsactiviteiten hebben afgerond) het bewijs van deelname in het STAP-portaal van het UWV.

Erkende instanties (zoals OCW, NLQF, EVC en branche- of sectororganistaties)

 • Registreren opleiders, opleidingserkenningen en EVC-aanbieders in het STAP-scholingsregister van DUO

DUO

 • Is technisch beheerder van het STAP-scholingsregister
 • Levert geregistreerde scholingsactiviteiten aan het STAP-portaal van het UWV

UWV

 • Voert STAP-budgetten uit
 • Beoordeelt subsidieaanvragen op rechtmatigheid
 • Checkt bewijzen van deelname
 • Maakt inkooporders
 • Betaalt e-facturen aan opleiders en EVC-aanbieders.

Nee, het is alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de scholingsactiviteiten die in het officiële STAP-scholingsregister zijn opgenomen.

Het STAP-scholingsregister komt beschikbaar in een landelijk scholingsportal dat op dit moment nog in ontwikkeling is. Hierin zullen alle opleidingen, trainingen en cursussen in komen te staan die in het STAP-scholingsregister van DUO staan geregistreerd.

Het is momenteel nog niet mogelijk om in te loggen op het STAP-portaal van het UWV. Dit is (voorlopig) pas mogelijk vanaf 1 maart 2022.

Ook als de scholingsactiviteit meer dan 1000 euro kost, kun je hiervoor gebruik maken van het STAP-budget (uiteraard onder voorwaarde dat het is opgenomen in het STAP-scholingsregister). De rest van de kosten zal dan voor eigen rekening zijn. Hou daar dus rekening mee.

Nee, die mogelijkheid is er helaas niet. Je dient het bedrag van 1000 euro te besteden aan 1 scholingsactiviteit.

Indien jouw werkgever (een deel van) je opleiding betaalt, dan kom je niet in aanmerking voor het STAP budget. De STAP regeling is namelijk bedoeld voor jou als burger.

Heb je recht op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld een lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher? Dan kun je STAP-budget aanvragen indien de kosten van de scholing hoger zijn dan de subsidie die je al vanuit een andere subsidieregeling krijgt.

Ook als je een uitkering van UWV (WAO/WIA, WAJONG, WW etc.) ontvangt, kom je in aanmerking voor het STAP-budget.

Let wel op: Indien jouw werkgever (een deel van) je opleiding betaalt, dan kom je niet in aanmerking voor het STAP budget. De STAP regeling is namelijk bedoeld voor jou als burger.

Je kunt het STAP-budget meerdere keren aanvragen, maar je kunt de subsidie ​​maar één keer per kalenderjaar ontvangen.

Je kunt een nieuwe aanvraag indienen zodra je eerdere aanvraag is afgewezen. Als je aanvraag door budgetuitputting niet in behandeling kan worden genomen, kun je in de volgende aanvraagperiode een nieuwe aanvraag indienen (dit gebeurt niet automatisch).