Masterclass “Amplitie”

Amplitieve interventies

Curatieve en preventieve interventies richten zich op respectievelijk probleem- en risicogroepen. Amplitieve interventies zijn er om de vitaliteit van alle medewerkers te vergroten. Iemand hoeft niet zwak te zijn om sterker te worden. Net zoals je niet ziek hoeft te zijn om gezonder te worden; en je niet futloos hoeft te zijn om energieker te worden. Vitaliteit op de werkvloer verbeteren is aan de voorkant (amplitief) dus al heel aantrekkelijk!

  • Curatie: vitaliteit herstellen
  • Preventie: vitaliteit behouden
  • Amplitie: vitaliteit vergroten

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

Resultaten

  • Je hebt inzicht in de relatie tussen de amplitieve denkwijze en ons brein
  • Je bent bekend met de positieve veranderfilosofie en -methode van amplitie
  • Je weet op welke vier pijlers amplitieve interventies zich kunnen richten
  • Je weet waar de verantwoordelijkheden liggen voor een amplitieve organisatiecultuur
  • Je kunt kansen en mogelijkheden benutten om amplitie toe te passen in de dagelijkse gang van zaken
  • Je maakt kennis met amplitieve interventies die je kunt inzetten om welzijn en functioneren van medewerkers te vergroten

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor eenieder die zich bezighoudt met mensen in organisaties. Denk aan HR-professionals, managers, leidinggevenden, vitaliteitsexperts, trainers, coaches, opleiders en experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wil je van amplitie jouw expertise maken, dan geeft het certificaat van deze masterclass jou een goede opstap voor de opleiding tot amplitiedeskundige.

Wil jij amplitief werken aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? Deze masterclass biedt een praktijkgerichte introductie in de amplitieve denk- en werkwijze.

(De Masterclass is passend voor deelnemers met een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO denkniveau)

Aanmelden voor de masterclass “Amplitie”

Voor meer informatie bel 040-2824711