De Vitacademie wil bijdragen aan een vitaal en verbonden Nederland. Dit vraagt om hoge kwaliteitseisen van onze organisatie, onze werkprocessen en de manier waarop wij onze opleidingen, masterclasses en verdiepingsmodules aanbieden. Hieronder lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit continue aanscherpen en (laten) toetsen.

Accreditatie
De opleiding Vitaloog is post-initieel beroepsonderwijs. Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs wordt o.a. uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. De Vitacademie is positief beoordeeld door het CPION en mag zich derhalve  ‘Registeropleiding’ noemen. Het CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie.

Raad van Advies
De vitacademie laat zich minimaal twee keer per jaar adviseren door een Raad van Advies. Dit is een commissie die de Vitacademie inhoudelijk advies levert bij de opleiding. Als onafhankelijk adviesorgaan (evenwel gelieerd aan het instituut) is zij belast met de beoordeling van de vraag of het curriculum is afgestemd op de behoeften van het werkveld. De leden van de commissie dienen een oordeel uit te spreken over een aantal aspecten van de opleiding, waaruit de praktijkrelevantie moet blijken:  doelgroep, inhoud, aansluiting op kennis- en werkniveau alsmede beroepspraktijk / docenten / evaluatiemomenten / nazorg. De RvA bestaat uit de volgende leden:

  • Joke Storm (Voorzitter – Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid)
  • Yvonne van den Berg (HR Director – Signify / Philips)
  • Ferry Hommerson (Community Manager – Van der Valk Vitaal)

Beroepsvereniging
Afgestudeerde vitalogen kunnen zich aansluiten bij de beroepsvereniging NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van het beroep Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten.