ONZE KWALITEIT

De Vitacademie wil bijdragen aan een vitaal en verbonden Nederland. Dit vraagt om hoge kwaliteitseisen van onze organisatie, onze werkprocessen en de manier waarop wij onze opleidingen, masterclasses en verdiepingsmodules aanbieden. Hieronder lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit continue aanscherpen en (laten) toetsen.

Wij vragen jouw feedback
Om de opleidingen, masterclasses en verdiepingsmodules van de Vitacademie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw leerwensen, leren wij graag van jouw ervaring. Na elke lesdag vragen we (anoniem) om jouw feedback. In een online vragenlijst worden een aantal aspecten van de opleiding aangestipt, waarvan je kunt aangeven hoe tevreden je hierover bent en we onze kwaliteit.

Post HBO-accreditatie
De opleiding Vitaloog is post-initieel beroepsonderwijs. Het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van post-initieel beroepsonderwijs wordt o.a. uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. De Vitacademie is positief beoordeeld door het CPION en mag zich derhalve ‘Registeropleiding’ noemen. Het CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie.

Beroepsvereniging
Afgestudeerde vitalogen kunnen zich aansluiten bij de beroepsvereniging NGvV | Nederlands Genootschap van Vitalogen. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van het beroep Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten.
Alle kern- en co-docenten zijn aangesloten bij het NGvV

Kwaliteitsregister
Vitacademie bestaat op dit moment uit een professioneel en energiek team van kern-, co- en gastdocenten. Ieder met zijn of haar expertise/specialiteit! Alle kern- en co-docenten (gediplomeerde vitalogen zijn ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister van het NGvV en werken daarnaast nauw samen met 80+ vitalogen die zijn aangesloten bij het NGvV en 150+ zelfstandige professionals van het NPDI. Hiermee blijft de kwaliteit van het opleidingsniveau hoog en het kennisniveau up-to-date.

Raad van Advies
De Vitacademie laat zich minimaal twee keer per jaar adviseren door een Raad van Advies. Dit is een commissie die de Vitacademie inhoudelijk advies levert bij de opleiding. Als onafhankelijk adviesorgaan (evenwel gelieerd aan het instituut) is zij belast met de beoordeling van de vraag of het curriculum is afgestemd op de behoeften van het werkveld. De leden van de commissie dienen een oordeel uit te spreken over een aantal aspecten van de opleiding, waaruit de praktijkrelevantie moet blijken:  doelgroep, inhoud, aansluiting op kennis- en werkniveau alsmede beroepspraktijk / docenten / evaluatiemomenten / nazorg. De RvA bestaat uit de volgende leden:

  • Joke Storm (Voorzitter – Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid)
  • Klaas Koster (Eigenaar/Oprichter Vitacademie & Vitalogisch)
  • Hanneke van Engelen (Mede-eigenaar Vitalogisch – werkend voor Vitacademie)
  • Openstaande vacature voor nieuw Raad van Advieslid

NRTO keurmerk
nrto-keurmerkVitacademie is lid van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en opleiding). Het NRTO is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De missie van de NRTO is: Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling

Het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren.