Opleiding tot Vitaliteitsadviseur

In deze opleiding staan organisatiecultuur, vitaliteitsbeleid, kosten en batenanalyse centraal. Je leert te werken met een DI-portaal en diversen instrumenten en scans. Hierdoor kan je o.a. een realistische berekening maken van productiviteitsverlies en mogelijke opbrengsten van een vitaliteitsprogramma. Daarnaast leer je planmatig/procesmatig te werken aan een vitaliteitstraject, weet je hoe je de klant procesmatig kan begeleiden middels een ‘roadmap’ (meerjarenplan). Na afloop van de opleiding mag je jezelf Vitaliteitsadviseur noemen.

Aanmelden voor opleidingen met de speciale subsidieregeling van NL Leert Door

Het Ministerie van SZW heeft Vitacademie BV naar alle waarschijnlijkheid als scholingspartner geselecteerd voor de speciale subsidieregeling ‘NL leert door’. Door deze subsidie kan Vitacademie een de opleiding Leestijlcoach vanaf 03-01-’22 GRATIS aanbieden! Meer weten…