Met trots laten wij weten dat onze Post HBO opleiding Vitaloog ook dit jaar weer een positieve beoordeling heeft gehad van CPION.

Bij de Vitacademie hechten we grote waarde aan het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van onze Post HBO opleiding Vitaloog. In lijn met de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en –bevordering, is het een jaarlijks terugkerend proces om onze opleiding te evalueren op verschillende niveaus, waaronder feedback deelnemers, docenten, en adviescommissies. Deze evaluaties spelen een cruciale rol in het waarborgen van de hoogste standaarden in ons onderwijsprogramma.

De jaarlijkse evaluatie, uitgevoerd door CPION (CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert), is een integraal onderdeel van ons streven naar continue verbetering.
Wij blijven ons inzetten om onze deelnemers een opleiding te bieden die voldoet aan de hoogste normen en verwachtingen op het gebied van professionaliteit en kwaliteit.