Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding tot Vitaloog. Onlangs heeft de Toetsingscommissie van het CPION zich gebogen over onze aanvraag tot registratie van de Post-HBO opleiding Vitaloog. Tot ons genoegen mogen wij mededelen dat de commissie een positief advies tot registratie van de opleiding heeft afgegeven. Dit advies is door het bestuur van de Stichting PHBO Nederland overgenomen. Als gevolg van dit besluit komen alle studenten in aanmerking voor het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland.

opendag-opleiding-vitaloog-bannerBeoordeling
“Op alle items van de aanvraag heeft de commissie een positief oordeel toegekend. Alle toetsingscriteria zijn immers helder en gestructureerd omschreven. Er zijn geen opmerking of suggesties voor verbetering. Een en ander biedt een goede basis voor een professionele opleiding. Het oordeel over deze opleiding is positief!”

Criteria
Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) PHBO-Registeropleiding

Heel bijzonder dus wat we in zo’n korte tijd hebben weten neer te zetten en dat dit ook herkend en erkend wordt. Mijn dank gaat uit naar het hele Vitacademie team, onze studenten, de adviescommissie en  alle anderen die het vertrouwen in ons hebben gehad en dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Ook een Vitaloog worden?
Wil je meer weten over deze Post-HBO geaccrediteerde registeropleiding en of het iets voor jou is? Kom naar de open dag op en bespreek met een Vitaloog® of deze opleiding voor jou een passende keuze is.