Vitalogie in het onderwijs.

Het onderwijs van morgen vraagt om het herzien van betreden paden en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Wie ben jij als onderwijsprofessional? Waar sta je voor, en hoe kun je binnen de nieuwe kaders het onderwijs vormgeven dat recht doet aan elke leerling en iedere onderwijsprofessional?

Vitalogie is hét nieuwe gedachtegoed passend bij deze tijd. Hierin staat ontwikkeling en welzijn in de breedste zin centraal; fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel.

Vitalogie legt een stevig fundament voor meer energie, veerkracht en geluk voor jouzelf en je leerlingen. Geef kleur aan jouw onderwijs en meld je aan voor de open dag voor de opleiding tot onderwijsvitaloog.

De mentale gezondheid is niet zo vanzelfsprekend en een mindere mentale gezondheid kan zo weer zorgen voor een vermindering van de fysieke gezondheid. Hopeloosheid, een duidelijk depressie symptoom komt bijvoorbeeld onder 25 % van de jongeren voor. Daarnaast komt eenzaamheid  en piekeren over hun sociale positie ook vaak voor  in de adolescentie. Er wordt op dit moment weinig kennis aangeboden over hoe iemand zich moet handhaven in de wereld waar hij of zij dingen over leert. (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012). Een leerbehoefte voor deze groep is o.a.:

  • Stimuleren van positieve emoties
  • In kaart brengen van energiebrengers en dankbaarheid
  • Het opbouwen van zelfvertrouwen, goede relaties en emotionele intelligentie

Lees meer over de opleiding tot onderwijsvitaloog

Subsidie ‘Schoolkracht’
Schoolkracht, de nieuwe subsidieregeling van het ministerie van OC&W is gestart. Deze subsidieregeling richt zich op schoolleiders en leraren die betrokken zijn bij de professionele ontwikkeling van hun school.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen. De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

Deze regeling is voor u de uitgelezen kans om te werken aan professionalisering van uw team. Ga kosteloos aan de slag met vitalogie in het onderwijs. Neem contact met ons op voor meer info via onderwijs@vitacademie.nl