Vitalogie in het onderwijs.
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om Vitalogie in het onderwijs te krijgen d.m.v. het ontwikkelen van een lespakket Vitalogie voor het basis- en middelbaar onderwijs. Daarnaast zijn we in gesprek met Fontys Hogescholen om een minor Vitalogie te implementeren in het Hoger Onderwijs.

De mentale gezondheid is niet zo vanzelfsprekend en een mindere mentale gezondheid kan zo weer zorgen voor een vermindering van de fysieke gezondheid. Hopeloosheid, een duidelijk depressie symptoom komt bijvoorbeeld onder 25 % van de jongeren voor. Daarnaast komt eenzaamheid  en piekeren over hun sociale positie ook vaak voor  in de adolescentie. Er wordt op dit moment weinig kennis aangeboden over hoe iemand zich moet handhaven in de wereld waar hij of zij dingen over leert. (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012). Een leerbehoefte voor deze groep is o.a.:

  • Stimuleren van positieve emoties
  • In kaart brengen van energiebrengers en dankbaarheid
  • Het opbouwen van zelfvertrouwen, goede relaties en emotionele intelligentie

Zelfleiderschap / -regie
Je kan in onze optiek niet vroeg genoeg beginnen met bewustwording en persoonlijk leiderschap. Met het lespakket Vitalogie creëren docenten meer inzicht in de energiebalans van hun leerlingen en leren zij hun leerlingen eigen regie hierover te nemen. Vitalogie docenten leren de leerlingen hoe ze zich vitaal kunnen voelen en dat dit een goede balans is van lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch) en welke keuzes ze hierin zouden kunnen maken. Naast zelfreflectie en zelfacceptatie, leren zij ook de consequenties aanvaarden van deze keuze en daar is zelfvertrouwen voor nodig. Ook dit thema vertrouwen en moed komt uitgebreid aan bod in het lespakket / minor Vitalogie volgens het zelfleiderschapsmodel van Koster.