De Vitacademie is sinds afgelopen week in bezit van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kan je ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met jou als klant en deskundigheid van onze docenten en ondersteunend personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of wij als aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Voor meer informatie check de website van het NRTO of bekijk deze animatie.

Naast dat dit keurmerk jou dus het nodige vertrouwen in de Vitacademie geeft als professionele opleider, geeft dit keurmerk jou ook de mogelijkheid om een jezelf kostenloos te ontwikkelen bij de Vitacademie door middel van de STAP-regeling. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie en is een regeling waarmee individuen vanaf 2022 een scholingsactiviteit kunnen financieren tot 1000,- . Deze regeling vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholing. Het doel van dit STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Download de pdf met alle uitgebreide info over deze scholingssubsidie